TOKGÖZ ERGONOMİ RİSK DEĞERLENDİRME Sunum

Ergonomi Risk Analizinde Uygulanacak Ergonomi Risk Değerlendirme Yöntemini Belirleme:

1-Elle Yük Kaldırma İşlerinde Kullanılan Ergonomi Rehberleri:

1.Revize Niosh Yük Kaldırma Denklemi (Revised NIOSH Lifting Equation)
2.MAC tool (Manual handling assessment charts)
3.The Key Indicator Method (KIM-LHC)
4.WISHA Lifting Calculator
5.Industriel Lombar Motion
6.Liberti Mutual Tabloları (Kaldırma, Taşıma ve Bırakma ,itme , Çekme)


2-Yük Kaldırmaksızın Uzanmaya sebep olan Zorlayıcı Duruşların olduğu işlerde Kullanılam Ergonomi Rehberi: 

1•REBA (Rapid Entire Body Assessment) Ergonomi Tüm Vücut Zorlayıcı Pozisyon Ergonomisi
2•RULA (Rapid Upper Limb Assessment) Ergonomi Oturarak Yapılan İşlerde Ergonomik Zorlanmalar
3•NEPRA (Novel Ergonomic Postural Assessment Method )
4•OWAS (Ovako Working Posture Analyzing System)
5•WERA (Workplace Ergonomic Risk Assessment)  (Duruş, yük, tekrar)
6•Job Strain İndex
7•QEC (Quick Exposure Check)-Hızlı Maruziyet Değerlendirmesi
8•KIM-ABP


3-Mesleki Tekrarlamalı Hareketlerin olduğu işlerde Kullanılam Ergonomi Rehberi: 

1.OCRA  (Occupational repetitive action index)
2.ART Tool (Assessment of Repetitive Tasks Tool)
3.Brief –Best Humantech


4-Ofislerde Çalışmalarda Kullanılam Ergonomi Rehberi: 

1.ROSA (   (Rapid Office Strain Assesment)
2.Computer Workstation Assessment Checklist


5- İtme Çekme Durumunda Kullanılam Ergonomi Rehberi: 

1.RAPP Tool (Risk assessment of pushing and pulling)
2.KİM-PP Tool
3.Liberti Mutual İtme çekme Tabloları (Snook Table) (İtme Çekme)

 

6- Ergonomi Risk Analizi için anket olarak Kullanılam Ergonomi Rehberi: 

CORNELL KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIĞI TARAMASI (CMDQ) ANKETİ 
GENİŞLETİLMİŞ NORDİC KAS İSKELET SİSTEMİ ANKETİ

 ERGONOMİ RİSK DEĞERLENDİRME AŞAMALARI:

1-Ön Toplantı Yapılması:
İşletme İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Profesyonelleri ile bir toplantı düzenlenir.
İş kazası kayıtları, işyeri sağlık birimi kayıtları ve işletme hijyen ölçümleri gözden geçirilir.
Ergonomi risk analizi için kullanılacak yöntemler belirlenir ve planlama yapılır.

2-Eğitim:
Elle kaldırma ve taşıma işlerini yapan personele ergonomi eğitimi verilir.
Eğitim süresi 2-4 saat arasında olup, katılımcı sayısı en fazla 25 kişi ile sınırlıdır.

3-Anket:
Elle kaldırma ve taşıma işi yapan personele anketler uygulanır.
Anketler arasında Hızlı Maruziyet Değerlendirmesi, NordiC MQ Anketi ve CMDSQ (Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire) bulunur.
Bu anketlerle işletmenin demografik yapısı ve kas iskelet sistemi rahatsızlıkları hakkında bilgi toplanır.

4-Hızlı Maruziyet Değerlendirme:
Elle kaldırma ve taşıma işi yapan personele Hızlı Maruziyet Değerlendirme Ölçeği uygulanır.
Bu ölçekle kas iskelet sistemi rahatsızlıkları hakkında bilgi elde edilir ve riskli bölgeler ve görevler belirlenir.

5-Ergonomi Risk Analizi:
NIOSH Lifting Equation Calculator kullanılarak üretim istasyonu ergonomi risk analizi yapılır.
Elle kaldırma ve taşıma işi yapan personele ağırlık taşımadıkları halde zorlandıkları pozisyonlar için REBA (Rapid Entire Body Assessment) Metodu kullanılarak risk analizi yapılır.

6-Risk Analizi Raporu:
Firma tarafından kullanılan risk analizi yöntemine uygun bir risk analizi tablosu ve raporu hazırlanır.
Rapor, ilgili yöneticilere paylaşılır.

7-Aksiyon Planının Hazırlanması:
İSG profesyonelleri ile birlikte aksiyon planları oluşturulur.

8-Denetim:
Ara denetimler yapılır ve düzeltici önleyici faaliyetlerin ve aksiyonların raporları hazırlanır.

OFİS ERGONOMİSİ RİSK ANALİZİ ADIMLARI:

i

1-Ön Toplantı Yapılması:
İşletme İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Profesyonelleri ile bir toplantı düzenlenir.
İş kazası kayıtları, işyeri sağlık birimi kayıtları ve işletme hijyen ölçümleri gözden geçirilir.
Ergonomi risk analizi için kullanılacak yöntemler belirlenir ve planlama yapılır.

2-Eğitim:
Tüm ofis personeline ve ekranlı araçlarla çalışan personele Ofis Ergonomisi Eğitimi verilir.
Eğitim süresi 2-4 saat arasında olup, katılımcı sayısı en fazla 25 kişi ile sınırlıdır.

3-Anket:
Tüm ofis personeline ve ekranlı araçlarla çalışan personele Ofis Ergonomisi Anketi uygulanır.
Bu anket, sandalye, masa, klavye, fare, monitör gibi konularda çalışanların çalışma ortamlarındaki sorunları analiz etmek için kullanılır.
Ayrıca, NordiC MQ Anketi ve CMDSQ (Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire) kullanılarak işletmenin demografik yapısı ve kas iskelet sistemi rahatsızlıkları hakkında bilgi toplanır.

4-ROSA Metodu ile Ofis Ergonomisi Risk Analizi:
Tüm ofis personeline ve ekranlı araçlarla çalışan personele ROSA (Rapid Office Strain Assessment) metodu rehberine uygun hesaplamalarla Ofis Ergonomisi Risk Analizi yapılır.

5-Risk Analizi Raporu:
Firma tarafından kullanılan risk analizi yöntemine uygun bir risk analizi tablosu ve raporu hazırlanır.
Rapor, ilgili yöneticilere paylaşılır.

6-Aksiyon Planının Hazırlanması:
İSG profesyonelleri ile birlikte aksiyon planları oluşturulur.

7-Denetim:
Ara denetimler yapılır ve düzeltici önleyici faaliyetlerin ve aksiyonların raporları hazırlanır.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: 0 (532) 516 96 76

İzmir Merkez Ofis: Etiler Mah. 9 Eylül Meydanı A. Başaran No: 12 No: 120 Konak İZMİR TÜRKİYE

E-mail : drhasantokgoz@hotmail.com

www.tokgozgroup.com l www.ergonomiriskanalizi.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ © 2009 Tokgoz Ergonomi