HIZLI MARUZİYET DEĞERLENDİRME (HMD) METODU ERGONOMİ RİSK ANALİZİ

HIZLI MARUZİYET DEĞERLENDİRME (HMD: Quick Exposure Check)

Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD), ilk olarak Li ve Buckle (1998) tarafından geliştirilmiş ve David ve ark. (2003) tarafından yeniden gözden geçirilerek iyileştirilmiştir.

Çalışmalar, HMD’nin gözlemciler arası ve gözlemci içi güvenirliğe sahip olduğunu da göstermiştir.

HMD’nin önemli özelliklerinden biri de değerlendirme sürecinde çalışanın da katılımının sağlanmasıdır. İki bölümden oluşan ölçeğin, gözlemciye ait bölümünde çalışma esnasında bel, omuz/kol, el bileği/el ve boyunda postür ve hareketleri değerlendiren 18 madde bulunur.

Hem çalışan hem de değerlendiren kişi için soruların yer aldığı ve bu sorulara verilen cevaplar sonucunda skorların hesaplandığı bir yöntemdir. Yöntem, elle kaldırma görevlerinin yapıldığı birçok işe rahatça uygulanabilmektedir. Yönetim, çalışan ve operatör tarafından doldurulan uygulama formu mevcuttur.. Analiz sonucu elde edilen matris değerlerine göre risk değerlendirmesi yapılır.

Temel risk faktörlerini kapsadığı gibi deneyimsiz gözlemciler tarafından da kullanılabilir.Öğrenilmesi kolay ve kullanımı hızlıdır .İşyerindeki bir çok risk faktörünün etkileşimi ve birleşimi dikkate alınan İyi bir duyarlılık ve güvenilirlik seviyesine sahiptir .

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: 0 (532) 516 96 76
İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/11 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak -İZMİR

E-mail : info@tokgozgroup.com

www.tokgozgroup.com l www.ergonomiriskanalizi.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ © 2009 Tokgoz Ergonomi