RAPP (Risk assessment of pushing and pulling) TOOL,
İTME VE ÇEKME ERGONOMİ RİSK ANALİZİ METOT SEÇİMİ

RAPP (Risk assessment of pushing and pulling) TOOL,
İTME VE ÇEKME ERGONOMİ RİSK ANALİZİ

Rapp Tool (Risk assessment of pushing and pulling) Elle itme ve çekme işlemlerindeki temel risklerin değerlendirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Yüklü arabaları veya tekerlekli kafesleri hareket ettirmek veya yükleri sürüklemek, çekmek, kaydırmak veya yuvarlamak gibi operasyonları değerlendirir.
Elle taşıma değerlendirme tablolarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır ( MAC aracı) iken burada itme ve çekme operasyonları sırasındaki yük kaldırma ve taşıma işleri değerlendirilir.

Rapp Tool Metodunu kullanarak değerlendirebileceğiniz iki tür itme ve çekme işlemi vardır.
Tekerlekli İtme ve Çekme: El arabaları, pompalı kamyonlar, el arabaları gibi tekerlekli ekipmanlarda yüklerin taşınması veya el arabası
Tekerleksiz İtme ve Çekme: Sürükleme,kayma, çalkalama (dönme ve yuvarlanma) ve yuvarlanma.

Her operasyon türü için bir akış şeması, bir değerlendirme kılavuzu ve bir puan vardır.

Akış şemaları, risk faktörlerine ve değerlendirme sürecine genel bir bakış sağlar.
Değerlendirme kılavuzları, seviyenizi belirlemenize yardımcı olacak bilgiler sağlarken, her faktör için risk.
Alet, itme ve/veya çekme işlemlerini değerlendirmek için uygun değildir.

ERGONOMİ UZMAN EKİBİNİN ERGONOMİ RİSK ANALİZİ METOTLARI  KONUSUNDA UYGULAMALI EĞİTİMİ:

Eğitim süresi 2-3 gün, Katılımcı Sayısı 10-15 kişi

Ofis Ergonomisi Eğitimi,

Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi,

RULA (Rapid Upper Limb Assessment) Metodu, Rula

REBA (Rapid Entire Body Assessment) Metodu,

Office Ergonomics Checklist ,

ROSA (Rapid Offfice Strain Assessment ),

NIOSH Lifting Equation Calculator,

Quick Exposure Check (Hızlı Maruziyet Değerlendirme)

OCRA Ergonomi Risk Analizi , Mesleki Tekrarlamalı Hareketler İndeksi (Occupational Repetitive Actions Index)

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği,

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği,

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik. Önlemleri Hakkında Yönetmelik,

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Tokgöz İş Sağlığı Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

WhatsApp, SMS, Mobil Telefon: 0 (532) 516 96 76
İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/11 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak -İZMİR

E-mail : info@tokgozgroup.com

www.tokgozgroup.com l www.ergonomiriskanalizi.com

TOKGÖZ İŞSAĞLIĞI EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ © 2009 Tokgoz Ergonomi